Home
PDF Print E-mail

altaltหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรหาบัณฑิต

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 33) 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...  (เปิดเรียน 29 สิงหาคม 2558)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 5) 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...  


***** ติดต่อ  โทร.08 4717 5050 (คุณอุ๋ย) *****


เรียนอย่างมีคุณภาพและอบอุ่น

         คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด  

          หลักสูตรผ่านการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  


กิจกรรมโครงการ

 

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556

 

ภาพกิจกรรมค่ายสารนิพนธ์ รุ่นที่ 28

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รป.ม. รุ่น 24,25,26,27

 

 

สานสัมพันธ์น้อง-พี่ ปริญญาโทและปริญญาเอก

 

 

ปัจฉิมนิเทศ รุ่น 22 - 23 วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2554

 

 

ค่ายดุษฏีนิพนธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2554

 

 

นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสนศาสตร์

รดน้ำขอพรจากอาจารย์ผู้สอนเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 9 -10 เมษายน 2554

 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต วันที่ 5 มีนาคม 2554

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนค์ คอนเวนชั่น

 

 

การนำเสนอผลงานวิจัยและการสัมมนาทางวิชาการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคาร ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก

 

 

คืนสู่เหย้าชาว รปม. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2553 ณ ไมด้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

อาจารย์วิชัย ธรรมชอบ และคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 22

จัดโครงการศึกษาดูงานประกอบวิชา สัมมนาการพัฒนาองค์การ

ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2553

 

 

งานรับน้อง รุ่น 22, 23

 

alt

 ค่ายสารนิพนธ์ รุ่น 20

 alt

 งานปัจฉิม รุ่น 16 17 18

 alt

ค่ายสารนิพนธ์ รุ่น 19

 alt

 

งานรับน้อง รุ่น 21


 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates