Home หัวข้อดุษฏีนิพนธ์
หัวข้อดุษฏีนิพนธ์
หัวข้อดุษฏีนิพนธ์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 การสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการท่องเที่ยวตลาดน้ำ: กรณีศึกษาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 22739
2 การบริหารนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหาร การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง จังหวัดตราด 3879
3 การสร้างชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานของการประกอบการโฮมสเตย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 3356
4 ทุนทางสังคม กับประสิทธิผลในการบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2046
5 การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้านหนองกลางดง ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6798
6 ประสิทธิผลของนโยบายแรงงานต่างด้าว: ศึกษากรณีจังหวัดตาก 4080
7 กระบวนการกลายเป็นมือปืนรับจ้าง: อาชญากรมืออาชีพ 2711
8 การยอมรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ และการพัฒนาองค์การของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 4583
9 บทบาทของผู้บริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2171
10 การประเมินประสิทธิผลองค์การแบบองค์รวม: ศึกษากรณีกรมศุลกากร 39711
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
SiteGround web hosting Joomla_Templates